Stredná odborná škola, Ul. mieru 23, Kalná nad Hronom